วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายถาวร กนกวลีวงศ์ รองประธานสถาบัน SMI, นายปิยะ พิริยะโภคานนท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล, นายพีรวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. นำคณะผู้ประกอบการ SME ร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน “THAI SME-GP Day รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการในโซนต่างๆจัดโดย สสว. ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ Hall 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงาน ส.อ.ท. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
1. โซน MiT / สิทธิประโยชน์สมาชิกของ ส.อ.ท.
2. โซนภายใต้การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม, EGAT, NIA ,สถาบันการศึกษา, สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาคเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน

ทั้งนี้ นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน ส.อ.ท. ได้รับเกียรติร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง ” Click”1 Join Us The Biggest E Procument for MSME โดยนำเสนอการขึ้นทะเบียน MiT และแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจและผู้บริโภค

#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #SMEGPDAY