วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสฯ และคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจากนายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีบีจีไอ และเลขานุการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมของ Synbio Technology โอกาสและความท้าทายของชีววิทยาสังเคราะห์ในการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย”