เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Udon Forum : ปฐมบทใหม่ในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Kick off Udon Forum : The next move of GMS) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนทางด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS และเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทุกมิติ และสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Economy Model โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน ณ ห้องภาสกร ชั้น 3 ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน BCG Economy Model สู่งานมหกรรมพืชสวนโลก” ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พืชสวนโลก…โอกาสในการยกระดับอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดย นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประโยชน์ของจังหวัดอุดรธานี การบรรยายพิเศษเรื่อง “ภายหลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก” โดยนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การบรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน มหกรรมพืชสวนโลก ยกระดับประเทศไทยสู่สากล” โดยนายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไรท์แมน จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งออนไซต์และออนไลน์ กว่า 100 ท่าน