เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2022 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวการสนับสนุนการจัดงาน นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการจัดงาน ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลสุราษฏร์ธานี นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเยี่ยมชมงานอย่างคับคั่ง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. ยังได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางโลก VUCA” ซึ่งกล่าวถึงวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก วิกฤตสัมพันธ์สามเส้าสหรัฐ-จีน-ไต้หวัน นำไปสู่การขาดเเคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งความขัดเเย้งของประเทศมหาอำนาจทำให้โลกเร่งเข้าสู่ยุค Deglobalization

ทั้งนี้ ส.อ.ท. มีนโยบายขับเคลื่อน ONE FTI การมีวิสัยทัศน์เดียวกัน สร้างความร่วมมือ เเละการทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม ด้วยการดึงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกว่า 15,000 บริษัท เชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ ทำงานกับเอกชนด้วยกันเอง เชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้ง First Industries อุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และ Next-GEN Industries อุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย BCG และการผลักดัน Climate Change เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยยุทธศาสตร์ ส.อ.ท. ผ่านโครงการ one province one industry เเละเปิดตัว LISA-I Project นำร่องที่กรุงเทพฯ เป็นที่เเรก

งาน SURATTHANI INDUSTRIAL FAIR 2022“พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยใจ ยั่งยืน สู่โลกอนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดฯ และพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคใต้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน, เทคโนโลยีเสมือน, พลังงานแสงอาทิตย์ Solar roof, ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ยานยนต์พลังงานสะอาดและอื่นๆ กว่า 100 บูธ