เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการ ส.อ.ท. ครั้งที่ 7/2565(5) โดยมี นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. และคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมฯ ณ True ICON Hall 1 ไอคอนสยาม ชั้น 7

พร้อมกันนี้ ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจาก นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง“ความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค”