นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา และกรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายนาวา จันทนสุรคน ร่วมเดินทางพร้อมด้วยภาคเอกชนกว่า 130 ราย โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของซาอุดีอาระเบีย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ซาอุดีอาระเบีย องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) สภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย และบริษัท SABIC เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน และเจรจาหาลู่ทางขยายการนำเข้าสินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดปัญหาและอุปสรรคระหว่างกันอีกด้วย ในระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

โดยพิธีเปิดงาน Saudi-Thai Business Forum นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง Joint Business Council (JBC) ระหว่าง The Federation of Saudi Chambers of Commerce (FSCC) และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร. หรือ JSCCIB) โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้เกียรติเป็นสักขีขยานในพิธีลงนาม

การร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสภาเอกชนของประเทศไทยกับสภาเอกชนของซาอุดีอาระเบีย ในครั้งนี้ เป็นการผลักดันและส่งเสริมขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในตลาดซาอุดีอาระเบีย และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ซาอุดีอาระเบีย เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาทางการค้าคาดการณ์ว่าสามารถทำการค้าร่วมกัน ซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ซาอุฯขึ้น เพราะในขณะนี้ประเทศซาอุดีอาระเบียต้องการดึงนักลงทุนจากทั่วโลกและนักลงทุนจากให้ไทย เพื่อไปร่วมโครงการ Saudi Vision 2030 ดึงนักลงทุนจากทั่วโลก และประเทศไทยหลายภาคส่วนก็มีความสนใจดึงนักลงทุนจากซาอุดีอาระเบียมาลงทุนที่ประเทศไทย ทั้งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวรวมทั้งภาคการผลิตอื่นๆด้วย