เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)ด้านการเงิน นำโดย นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบัน ดร.สมชัย ว่องอรุณ, นายเมธา สิมะวรา, นางอารีย์วรรณ จิระประกอบชัย, นายเอก บูรพวงศ์ และที่ปรึกษาด้านการเงิน นายวรนันท์ ถาวรนันท์ และ นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล รองผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เข้าพบประชุมความร่วมมือสถาบันด้านการเงินกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D bank) เพื่อหารือความร่วมมือต่างๆ ในการให้บริการแก่สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการ SMEs

โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
🔸ความร่วมมือต่อเนื่องสำหรับคลินิกให้คำปรึกษาทางการเงิน ขยายผลต่อยอดความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ติดเครดิตบูโร หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินปกติได้
🔸การบริการประสานติดต่อธนาคารและแจ้งข้อมูลสินเชื่อแต่ละประเภทรวมถึงเงื่อนไขการให้บริการแต่ละธนาคารให้กับ SMEs ทราบ
🔸การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) ให้กับสมาชิก ส.อ.ท. โดยจัดทำหลักสูตรตามกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ บสย.ต่อยอดรูปแบบการค้ำประกันของแต่ละกลุ่มได้ถูกต้องมากขึ้น
🔸การประสานให้ข้อมูลสินเชื่อฟื้นฟูฯ (Soft Loan) ของ ธปท. รอบใหม่แก่สมาชิก ส.อ.ท.
🔸การให้บริการ Health Chaeck เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินค่าธรรมเนียมค้ำประกันของ SMEs
🔸การหารือเพื่อให้ บสย. พิจารณาการใช้หลักเกณฑ์ SME ตามนิยามใหม่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
🔸การจัดทำโครงการ Fast Lane โปรแกรมด่วนพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. และการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยพิจารณาจาก Credit Score ประกอบ
🔸การนำเสนอโปรแกรมการเงินในปัจจุบันของธนาคารที่เหมาะกับสมาชิก ส.อ.ท. อาทิ BCG Loan, SME Re-Start ทั้งนี้ได้มีการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์หรือจัดทำบริการสินเชื่อที่ focus เฉพาะแต่ละอุตสาหกรรม ตามความต้องการของสมาชิก โดยเชื่อมกับ บสย. ร่วมกัน 3 ฝ่าย
🔸การแนะนำบริการสินเชื่อ Factoring ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน MiT และ Thai SME-GP ที่สภาฯผลักดันอยู่
🔸การเชื่อมกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนในกิจการ SMEs มายังสมาชิก ส.อ.ท. และ Support ผู้ประกอบการในหลักสูตร K-FTI Acceleration Program

#ONEFTI #สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย