วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัชวาล จันทร์แสงสุก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการภาษีอากรและมาตรการทางการค้า เป็นผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 โดยมี นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และ นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิเด็กพิการ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร