วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน Krungsri Business Talk : Managing a Business in The VUCA World จัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อกลุ่มลูกค้าธนาคารและนักธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 350 ท่าน

โดยนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ได้บรรยายในหัวข้อ “Strengthening Industry Reinforcing Business” มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
🔸Global Challenges
🔸การเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน
🔸แนวโน้มเศรษฐกิจโลก รวมถึงวิกฤตและโอกาสของไทยจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
🔸นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมูลค่าให้กับกลุ่ม First s-curve และ New S-curve
🔸แนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ BCG รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

#ONEFTI #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย