เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Thailand Gems & Jewelry Fair 2022 จัดโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ณ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โดยงานดังกล่าว เป็นการรวมผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเจรจาธุรกิจ อัพเดตเทรนด์เครื่องประดับมาแรงในปี 2022 ซึ่งเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภายในงาน มีการจัดแสดงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย จีน เป็นต้น จึงเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมอัญมณีให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และชูศักยภาพสินค้าของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการค้าอัญมณีของไทยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพที่คนไทยเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ด้วยศักยภาพที่มีของคนไทยและการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สำคัญ มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับให้มีราคากลาง เพื่อสร้างมาตรฐานและขยายตลาดเพชรภายในประเทศ

#ONEFTI #FTI
#สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม