วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 15 สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 โดยมี นายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี TNN ช่อง 16 เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ