วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 คณะกรรมการสถาบัน SMI ด้านการเงิน นำโดย นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบ Exim bank เพื่อหารือความร่วมมือต่างๆ ในการให้บริการแก่สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการ SMEs ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การหารือความร่วมมือต่างๆระหว่างกันมีสาระคัญ ดังนี้
1. การเชื่อมบริการของ EXIM Bank มาให้กับสมาชิก โดยจัดกลุ่มประเภทสินเชื่อและบริการให้ตรงตามประเภทผู้ส่งออก
2. การพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันจากปัจจัยด้านพลังงานและแรงงาน
3. การแชร์ Best Practice จากทาง Exim ทั้งกรณีผู้ประกอบการส่งออกที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้
4. การต่อยอดโครงการสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (Exim Supply Chain Financing Solution) ให้ Success มากขึ้น

#ONEFTI
#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย