วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jonathan Kings เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วย Ms. Lucie Trask เลขานุการเอก ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบเอเปค โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Chair) ของประเทศไทย ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่อเนื่องอย่างราบรื่น อาทิ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร MSMEs และ การส่งเสริมการร่วมตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อการดำเนินงานของ ABAC ภายใต้การนำของ ABAC Thailand ที่ได้สรุปข้อเสนอแนะของ ABAC อย่างเรียบร้อยและเป็นเอกภาพ เพื่อเตรียมนำเสนอให้ผู้นำเศรษฐกิจเอเปคต่อไป