วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายอสิ ตัณสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ พร้อมด้วย นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ayman Kamel, ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ ฝ่ายเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก และ H.E. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจากไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอียิปต์ นอกจากนี้ได้หารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคตระหว่างสภาธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ (สภาธุรกิจไทย-อียิปต์และสภาธุรกิจอียิปต์-ไทย)