วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 5 (Business Revolution and Innovation Network) หรือ หลักสูตร BRAIN 5 พร้อมด้วย นายกรกฤช จุฬางกูร ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์

นอกจากนี้ยังได้มีการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม โดยนายกรกฤช จุฬางกูร รองประธาน ส.อ.ท. และผู้อำนวยการหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตร BRAIN รุ่น 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง จะมีระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 23 ธันวาคม 2565