วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี วันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย