วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมมอบดอกไม้ และลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย