เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นางปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ถุง พร้อมน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และสบู่จำนวน 150 ก้อน ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ซึ่งมีนายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดลำปางเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้ามุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง