วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะทำงาน BCG Model และศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz” (Thailand Tech Show 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 นี้ ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

งาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้แนวคิดผสานพลังกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Synergizing STI to Sustainable Business) ผนึกกำลังโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมพันธมิตรองค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีแผนจะนำผู้ประกอบการลงพื้นที่ชมโครงการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Thailand 2022) และเปิดงาน Thailand Tech Show 2022 เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมโอกาสความร่วมมือด้านธุรกิจ วิชาการระหว่างสมาชิกเอเปคให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดธุรกิจ ทั้งนี้ สวทช. และพันธมิตร ขอเชิญชวนนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup และผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2565 นี้ ฟรีตลอดงาน ซึ่งงานนี้นับว่าเป็นงานใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพของงานวิจัยไทยที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถนำไปต่อยอดการทำธุรกิจได้จริง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/apecbcg-tts2022 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทร. 0-2564-7000

#ONEFTI #FTI #สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม