วันที่ 20 กันยายน 2565​ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูคลองหัวลำโพงตามโครงการนำร่อง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นอโศกอินเดีย

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีมุมมองร่วมกันในเรื่องการฟื้นฟูคลองหัวลำโพง ซึ่งยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย เนื่องจากคลองมีสภาพเสื่อมโทรมและอยู่ใจกลางเมือง หากการฟื้นฟูสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบให้คลองทั่วทั้งกทม.

แนวทางการฟื้นฟูคลองหัวลำโพง มีระยะดำเนินการ 3 เฟส ได้แก่
📌 เฟสแรก ระยะ 6 เดือน สร้างผังข้อมูลน้ำ การทำความสะอาดโดยการขุดลอกคูคลอง การสร้างความเข้าใจและศึกษาโมเดลนำร่อง (ระบบ onsite treatment)

📌 เฟสที่ 2 ระยะ 10-12 เดือน เริ่มโมเดลนำร่องในจุดที่น้ำมีคุณภาพแย่ และสำรวจความเข้มข้นของน้ำ

📌 เฟสที่ 3 ระยะยาว ปรับภูมิทัศน์บ้านเรือน แก้ปัญหาการรุกล้ำลำคลอง และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

#FTI #WEIS #คลองหัวลำโพง #PilotProject