วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงาน Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit 2022 ซึ่งจัดโดย ส.อ.ท. กับหน่วยงาน Chinese National Federation of Industries (CNFI) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ อันประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

ภายในงานได้รับเกียรติจาก Dr. Chi-Chia Hsieh ประธานคณะกรรมการกิจการไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Ms. Pei-Li Chen รองอธิบดีสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการพาณิชย์ (IDB) ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Dr. Suo-Hang Chuang ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป และนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันแนวทางการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม หรือ BCG (Bio-Circular-Green Economy) model เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของไทยและแสดงบทบาทของ ส.อ.ท. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่

ภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะและกลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติระหว่างบริษัทของประเทศไทยและไต้หวัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทั้งสองประเทศในการขยายตลาดไปยังตลาดเกิดใหม่ในอาเซียน