วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ รองประธาน ส.อ.ท. และกรรมการ ส.อ.ท. นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ และนายธีระ กิตติธีรพรชัย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2565 – 2567 พร้อมหารือการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของไทย อันจะนำไปสู่แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตหรือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย