วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอสิ ตัณสถิตย์ นายโฆษิต สุขสิงห์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายเกรียงไกร ประธาน ส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ได้เข้าพบปะพูดคุยกับดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้รับเชิญมาปาฐกถาพิเศษภายในงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) เป็นมหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ตามพระราชปณิธาน ในการสืบสานรักษา ต่อยอด มาเป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานพลังร่วมระหว่างองค์กรชั้นนำจากทุกภาคส่วน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การนำไปปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual Expo ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และผ่านช่องทางออนไลน์

ภายในงาน ประกอบไปด้วยการเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ส.อ.ท. ร่วมจัดแสดง นอกจากนั้น ในงานยังมีพิธีมอบรางวัล “Thailand Sustainability Shaper Award” ให้แก่บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #FTIThailand #FTI
#สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand
#OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal