วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ใจชื่น กรรมการสายงานแรงงาน เป็นผู้แทนประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบปีที่ 20” โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับ “กองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่อไป