เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา INTERMACH Exclusive Night “UNBOXING THE WORLD OF MANUFACTURING“ จัดโดย Informa Markets เสวนาภายใต้หัวข้อ DINNER TALK : แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกปี 2566 และแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง“ โดยได้ร่วมเสวนากับนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกและผู้ดำเนินรายการ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

นายมนตรี ได้นำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมของไทย สะท้อนจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ทยอยฟื้นตัวได้ ซึ่งก็ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งจากประเด็นสงครามการค้า (Trade war) การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมทั้งปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ค่าพลังงานที่แพง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้น เป็นต้น

สำหรับทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย หรือ Next-GEN Industries ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ที่ยังต้องสนับสนุนทั้งด้าน Supply และ Infrastructure และอุตสาหกรรมการเกษตรและสมุนไพร เพื่อมุ่งสู่เกษตรสารสกัด นำไปต่อยอดอุตสาหกรรมอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand
#OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal