วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน KING POWER Thailand International Business Awards (TIBA) 2022 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับบริษัทภาคเอกชน เพื่อยกระดับและตระหนักถึงความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการเป็นนักประกอบการที่ดีในประเภทสาขาต่างๆ อาทิ Most Innovative Company, Outstanding Small Company, Most Promising New Business, Outstanding Company, Diversity, Equity & Inclusion, Young Professional, Exceptional Entrepreneur, Women in Business และ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมีสภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย (BCCT) และบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)