วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล และนายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนางแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรเคีย ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี วันชาติสาธารณรัฐตุรเคีย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ