เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายอรินทร์ จิรา พร้อมด้วยนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิห์ (Khalid Abdulaziz Al-Falih) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย พร้อมคณะผู้แทนภาคเอกชนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมความเชื่อมต่อด้านการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกำหนดการการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2565 ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการหารือระดับสูงกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ของไทยแล้ว ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Thai – Saudi Investment Forum ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างภาคเอกชนอีกด้วย