วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย นายเชิญพร เต็งอำนวย รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และหารือในงาน UK Lunch Briefing on UK Innovation Ecosystem ร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย นำโดย นายมาร์ค การ์นิเย่ (Mr. Mark Garnier) ผู้แทนพิเศษด้านการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และนายเบน มอร์ลี่ย์ (Mr. Ben Morley) ทูตพาณิชย์สถานทูตอังกฤษ และผู้อำนวยการกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทเอกชนไทย ณ ร้านอาหารโรสซาโน อิตาเลียน (Rossano’s Italian Restaurant)

ในการหารือครั้งนี้ สหราชอาณาจักรได้แสดงการต้อนรับประเทศไทยในการเข้าร่วมลงทุนในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงรับฟังความเห็นจากผู้แทนบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) มุมมองต่อทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละสาขาธุรกิจ โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอประเด็นของความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศเพื่อการผลักดันนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความสำคัญของการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในประเทศ