เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี จัดงาน “27 ปี..สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี” และได้รับเกียรติจากนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

การจัดงาน “27 ปี..สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี” ครั้งนี้ เป็นการสร้างและขยายเครือข่ายในด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ สมาชิก หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม รวมถึงบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดลพบุรี และจะนำรายได้จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปิน กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรีอีกด้วย