สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และบริษัทสมาชิก ร่วมแถลงข่าวการดำเนิน โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์พร้อมให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำกับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์พร้อมให้บริการกว่า 1,774 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์สำหรับการเข้าร่วมโครงการกว่า 426,000 คัน

นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนิน “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” มาแล้ว 3 ครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ผ่านมานั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันให้ส่วนลดในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่หมดระยะเวลาการรับประกันกว่า 252,414 คัน ซึ่งสามารถคำนวนออกมาเป็นจำนวนเงินที่บริษัทสมาชิกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ มากกว่า 160 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 4 นี้ มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม   ยานยนต์ 9 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปจนถึงกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีบางบริษัทดำเนินโครงการฯ จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,774 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ได้มากกว่า 426,000 คัน ในช่วงเวลา 6 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก ผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

รายชื่อบริษัทและรายละเอียดส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ (ตามช่วงอายุของรถยนต์)

สำหรับโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 4

………………………………………….

 

 1. บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์
 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 30 รายการ สำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ และตรวจเช็คสภาพฟรี 50 รายการ สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

 

หมายเหตุ :      อะไหล่ : ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

                   ระยะเวลา : 15 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

                   พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

                   จำนวนศูนย์บริการ : 333 แห่ง

 

 1. บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
 • อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ตรวจเช็คสภาพฟรี 22 รายการ ส่วนลดค่าแรง 30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

หมายเหตุ :      อะไหล่ : ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างเครื่องยนต์/น้ำมันเครื่อง/น้ำยาล้างหัวฉีด

ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2565 – เมษายน 2566

พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ : 220 แห่ง

 

 1. บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 7-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30%

หมายเหตุ :      อะไหล่: กรองน้ำมันเครื่อง, แหวนรอง, กรองอากาศ

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  

พื้นที่การสนับสนุน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จำนวนศูนย์บริการ : 32 แห่ง

 

 

 

 1. บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
 • อายุรถยนต์มากกว่า 16 ปี : ลดเพิ่มอีก 30% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE (Black & Red) ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 50%
 • อายุรถยนต์ 14-16 ปี : ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE (Black &Red) ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30%
 • อายุรถยนต์ 10-13 ปี : ลดเพิ่มอีก 6% สำหรับแพ็กเกจ SAVE SAFE Red และ 5% สำหรับ แพ็กเกจ SAVE SAFE Black ตรวจเช็คสภาพฟรี 28 รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 20%

หมายเหตุ :

 • รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Black & Red (ลดเพิ่มอีก 30% จากราคาแพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 50% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)
 • รถยนต์ที่มีอายุ 14-16 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Black & Red (ลดเพิ่มอีก 10% จากราคา แพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 30% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)
 • รถยนต์ที่มีอายุ 10-13 ปี ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ SAVE SAFE Red (ลดเพิ่มอีก 6% จากราคา แพ็กเกจ) และ SAVE SAFE Black (ลดเพิ่มอีก 5% จากราคาแพ็กเกจ)
 • ส่วนลด 20% สำหรับกรองอากาศ (Air filter) น้ำยาล้างหัวฉีด (Injection cleaner) น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ (Engine flushing oil) และผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ (EG oil addictive)
 • ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ
 • จำนวนศูนย์บริการ : 175 แห่ง

 

 1. บจก.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

ช่วงที่ 1

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ
 • อายุรถยนต์ 5-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 15% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

หมายเหตุ :      พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ (รถยนต์ดีเซลและเบนซิน)

ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

จำนวนศูนย์บริการ : 461 แห่ง

 

 

 

          ช่วงที่ 2

 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ
 • อายุรถยนต์ 7-15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 15% ตรวจเช็คสภาพฟรี 24 รายการ

หมายเหตุ :      พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ (เฉพาะรถยนต์ดีเซล)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนศูนย์บริการ : 461 แห่ง

 

 1. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • อายุรถมากกว่า 15 ปี ตรวจเช็คสภาพฟรี 25 รายการ ส่วนลดไส้กรองน้ำมันเครื่อง 20% ส่วนลดแผ่นกรองอากาศ 10%

หมายเหตุ :      ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ : 229 แห่ง

 

 1. บจก.มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อายุรถมากกว่า 15 ปี ตรวจเช็คสภาพฟรี 20 รายการ (กรณีบำรุงรักษาตามรายการมาตรฐาน) ส่วนลดค่าแรง 50%

หมายเหตุ :      เฉพาะรถยนต์ดีเซลเท่านั้น

ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ : 135 แห่ง

 

 1. บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)
 • อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30%
 • อายุรถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20%
 • อายุรถยนต์ 5-15 ปี : ตรวจเช็คสภาพฟรี 33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50%

หมายเหตุ : 1. ตรวจเช็คฟรี 33 รายการ สำหรับรถที่มีระยะเกิน 100,000 ก.ม.ขึ้นไป สามารถตรวจเช็คคลีนิครถสุขภาพดี ฟรี 1 ครั้ง/ปี

 1. สนับสนุนส่วนลดค่าอะไหล่ 30% สำหรับรถอายุ 20 ปีขึ้นไป, 20%สำหรับรถอายุ 15 – 20 ปี (เฉพาะกลุ่มไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศเท่านั้น) รายการอะไหล่ที่สนับสนุนแคมเปญ : ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศ

– ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

– พื้นที่การสนับสนุน: พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้น)

– จำนวนศูนย์บริการ: 9 แห่ง

 

 1. บจก.ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 • อายุรถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 40% ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ ส่วนลดค่าแรง 40% และส่วนลดค่าอะไหล่ 40%

หมายเหตุ :      อะไหล่: น้ำมันเครื่องยนต์ ไส้กรองน้ำมันเครื่องและแหวนรอง ไส้กรองอากาศ

                   ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์

ผ่อน 0% 10 เดือนสำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ

ระยะเวลา 21 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พื้นที่การสนับสนุน : ทั่วประเทศ

จำนวนศูนย์บริการ : 180 แห่ง

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โทร. 0-2345-1013)

จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โทร. 0-2345-1111)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1170