เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล TMA Excellence Awards 2022 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่นโฮเทล

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล TMA Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรธุรกิจของไทย และเพื่อผลักดัน Thailand Competitiveness Ranking ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก ส.อ.ท. ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 อาทิ
– เอสซีจี สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
– บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
– บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

#ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#TMA Excellence Awards 2022