เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” บุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 (Young FTI Buriram) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมีนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ โดยหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” บุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 (Young FTI Buriram) นี้ เป็นหลักสูตรอบรม 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ด้วยบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่โดดเด่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดหลักสูตร “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” บุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 (Young FTI Buriram) เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างนักอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของจังหวัดอย่างก้าวกระโดด โดยหลักสูตรนี้เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ เปิดมุมมอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีคิดในทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม