เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน FTCC Charity Gala Dinner 2022: Enchanted Garden ซึ่งจัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco – Thai Chamber of Commerce) เพื่อบริจาครายได้บางส่วนจากการจัดงานให้กับ TerraCycle Global Foundation มูลนิธิจัดการขยะในแม่น้ำริมคลอง โดยงานปีนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล Sustainable Business (ธุรกิจที่ยั่งยืน) เป็นครั้งแรกให้กับสมาชิก ผู้มีผลงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อีกด้วย ณ ห้องเลอ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท