วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Perfect Storm ความท้าทายของอุตสาหกรรมในภาคอีสาน” ภายใต้งาน “Agro FEX 2022” ซึ่งมีคณะกรรมการ ส.อ.ท. กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 นี้ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

งาน “Agro FEX 2022” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 80 บูธ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Business matching การจับคู่ธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และงานสัมมนาจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ “FTI BCG in Action ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย BCG” “เศรษฐกิจไทยกับโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคอีสาน” “การซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์” และ “เทคนิคการลดต้นทุนในงานจัดซื้อหลังโควิดในยุคเศรษฐกิจ BCG”