เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายธีระ กิตติธีรพรชัย รองเลขาธิการและเลขานุการสายงานการค้าการลงทุน พร้อมด้วยนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจไต้หวันในกลุ่มอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) นำคณะโดยนายแมค ฉาง (Mr. Max Chang) ผู้อำนวยการสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย (Taiwan External Trade Development Council – TAITRA) ณ ห้องประชุม Passion ชั้น 8 ส.อ.ท.

การหารือครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับระบบในภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและ Industry 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไต้หวัน “Taiwan Smart Machinery Trend” ในเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัจฉริยะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ในแง่การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งไต้หวันเอง มีความโดดเด่นในเรื่องการนำระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) มาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเกษตรกรรม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลกับผู้ประกอบการไต้หวัน

นอกจากนี้ ทางหน่วยงาน TAITRA ยังได้เชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจภายในงาน Taiwan Trade Mission in Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้าและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร อีกด้วย

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สายงานการค้าการลงทุน #ONEFTI #กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล