วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายถาวร กนกวลีวงศ์ รองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) เข้าร่วมงานมอบรางวัลสุดยอด SMEs แห่งปี “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” ครั้งที่ 6 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อยกย่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ SMEs รายอื่นๆ ของไทย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand #OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal