เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหมายให้รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มและถวายบังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง