วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ และจักรกลการเกษตร ประจำปี 2565 (Thailand Tractor and Agri-machinery Show (ThaiTAM) ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตร จ้งหวัดนครปฐม

งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลการเกษตร โดยผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โดยจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้

ปีนี้ได้เชิญนักธุรกิจจากต่างประเทศ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการไทย เข้าร่วม ซึ่งภายในงานยังคงเน้นกลุ่มนักธุรกิจภูมิภาคแอฟริกาเป็นหลัก ได้แก่ ไนจีเรีย กาน่า แคเมอรูน ไอเวอรี่โคสต์ เซเนกัล มาลี เซียร์ราลีโอน อูกันดา แทนซาเนีย มาดาร์กัสการ์ อียิปต์ และเสริมด้วยนักธุรกิจจากภูมิภาคเอเชีย คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ศรีลังกา และภูฎาน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์