วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายนพดล ปิ่นสุภา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ในฐานะของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards” นำทัพโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยนายพิชัย จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชนชั้นนำกว่า 70 แห่ง แสดงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร พร้อมกระตุ้นให้เกิดกระแสความความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาพลังงาน ณ ห้องประชุม The Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารซี

นายนพดล กล่าวว่า เนื่องจาก “พลังงาน” เป็นต้นทุนที่สำคัญ และในภาคอุตสาหกรรมเองก็เป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ที่ผ่านมา เราจึงมีการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกิจกรรมการอบรม สัมมนา และเยี่ยมชมศึกษาดูงานในด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคอุตสาหกรรม ในเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

กิจกรรมนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญมากที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. จะเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาร่วมประหยัดพลังงานกันอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมเอง และยังช่วยประเทศ ช่วยโลกของเราในการลดผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

“ร่วมกันประหยัดพลังงานวันนี้ สามารถลดต้นทุนพลังงาน และช่วยโลกของเรา”