เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ได้จัดงาน Thai Silk International Fashion Week 2022: AO DAI MEET THAI SILK โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นายฟาน จี๊ ถั่น (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้ โดยงาน Thai Silk International Fashion Week 2022 ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและศักยภาพในการผลิตผ้าไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล