วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ส.อ.ท. ที่งานกาชาด ปี 2565 ซึ่งจัดเป็นวันแรก ณ สวนลุมพินี

บูธ ส.อ.ท. ปีนี้มีความโดดเด่นและมาในธีมความยั่งยืนที่สะท้อนถึง 3 ประเด็นหลักๆ คือ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 เป็นโซนเฉลิมพระเกียรติ “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” ซึ่งจัดแสดงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี

โซนที่ 2 นำเสนอภารกิจสำคัญของ ส.อ.ท. โดยชูนโยบายหลัก ONE FTI: ONE Vision, ONE Team และ ONE Goal ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม โดย ส.อ.ท.มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดิมที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ผ่านระบบมัลติมีเดีย เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัว และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น

โซนที่ 3 ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของบูธ ส.อ.ท. ที่นำเสนอ “เกมตักไข่” รูปแบบใหม่แนวกาชาปอง เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ลุ้นว่าจะได้รับของรางวัลเป็นอะไร เรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เกมใหม่ในงานกาชาดที่สนุก แปลกใหม่และตื่นเต้น

โชนที่ 4 โซนถ่ายรูปอาชีพในฝัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 เอาใจเด็กๆ และกลุ่มคนที่ชอบถ่ายรูป เพราะนอกจากจะสร้างสีสันแล้ว ยังสอดแทรกความรู้ด้วยว่า อาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคใหม่ มีอะไรบ้างและเด็กๆ อยากเป็นอะไร เช่น นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักคิดค้นวัคซีน นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรยุคใหม่ เป็นต้น

โซนที่ 5 โซนนี้จะเป็นร้านค้าของ ส.อ.ท. โดยจะจำหน่ายสินค้าดีๆ ราคาพิเศษจากเครือข่ายของ ส.อ.ท.

การออกแบบบูธทั้งหมดนี้ ใช้วิธีคิดแบบ Modular คือ ใช้วัสดุก่อสร้างที่หาง่าย ติดตั้งง่ายเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณด้านหน้าบางส่วน ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งได้มาฟรี ไม่มีมลภาวะ และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า รวมทั้งมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ภาชนะที่ทำมาจากกระดาษทดแทนการใช้พลาสติก ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะและลดปริมาณการตัดต้นไม้ นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งบริเวณด้านหน้าด้วยต้นไม้จริงทั้งหมด เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มเย็นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสม สอดคล้องกับสวนลุมพินี

การออกแบบทั้งหมดนี้ เพื่อสื่อถึงความสร้างสรรค์และสวยงาม ไปพร้อมๆ กับความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

จากการนำเสนอแต่ละโซนไปทั้งหมดนั้น จะเห็นได้ว่าแต่ละโซนสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย…เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ และทุกวัย สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ส.อ.ท.จะไม่ลืมใคร หรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมบูธ พร้อมร่วมเล่นเกมตักไข่ ลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ที่บูธ ส.อ.ท. หมายเลข 6.2 ห่างจากประตู 1 ประมาณ 200 เมตร ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 – 22.00 น. ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ftithailand #FTI #สภาอุตสาหกรรม #StrengthenThaiIndustriesforStrongerThailand #OneFTI #OneVision #OneTeam #OneGoal
#งานกาชาดปี2565