วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายนาวา จันทนสุรคน นายอดุล ขาวละออ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานคณะกรรมการผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม ส.อ.ท. ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนร่วมกับศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี และโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี โดยมีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานใหญ่ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดย กนอ. 15 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. บริหารจัดการร่วมกับผู้พัฒนานิคมฯ 52 แห่ง

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดทั่วประเทศอยู่ที่ 186,479 ไร่ โดยยังมีพื้นที่เหลือสำหรับขาย/เช่า 28,380 ไร่ มีจำนวนโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 4,890 แห่ง การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมีมูลค่า 6.60 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างรายได้และสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น ด้วยจำนวนพนักงานรวม 881,653 คน เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว