เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถา และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและเติบโตเคียงข้างคนไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งหวังที่จะมอบความสุขและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

นอกจากนี้ นายเกรียงไกร ยังได้กล่าวขอบคุณบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิก ส.อ.ท. ที่ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็น Detroit of Asia ทั้งการจ้างงาน การลงทุน และการสร้าง Supply Chain เพื่อให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ให้กับประเทศไทย โดยคาดว่าในอนาคต บริษัทจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากนายกรกฤช จุฬางกูร รองประธาน ส.อ.ท. นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหารและรองประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์ และนายสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มฯ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เข้าร่วม