วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มฯ ยานยนต์ 9 บริษัท ร่วมการแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” ปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3​

“โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5” ในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจากการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา พบว่าบริษัทรถยนต์ได้ร่วมกันให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษา เพื่อลดควันดำไปแล้วมากกว่า 252,414 คัน รวมเป็นงบประมาณกว่า 160 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 4 นี้ มีสมาชิกกลุ่มฯ 9 บริษัท และมากกว่า 1,774 ศูนย์บริการฯ รองรับรถยนต์เข้าร่วมโครงการ 426,000 คัน สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษา เพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยเน้นสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่หมดอายุรับประกัน โดยอายุรถยนต์ยิ่งมาก บริษัทจะให้ส่วนลดมากขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนที่มีรถยนต์เก่าเข้ามารับบริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยบริษัทรถยนต์ภายใต้โครงการ จะให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษายน 2566

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ สามารถประสานศูนย์บริการใกล้บ้าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดและระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ 
https://url.fti.or.th/l/6xsw237il