เมื่อวันพฤห​ัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายอรินทร์ จิรา และนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย​ (ส.อ.ท.) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีแห่งราชอาณาจักรไทย นางแซรัป แอร์ซอย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) และผู้นำคณะสมาคมผู้ส่งออกเคมี และเคมีภัณฑ์แห่งอิสตันบูล (IKMIB) นำโดยนายเจมิล ชาคาร (Cemil Çaka) พร้อมผู้แทนจากสาธารณรัฐตุรกีจาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม หารือถึงโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและตุรกี ณ ห้องรับรองชั้น 8 ส.อ.ท.

การหารือแบ่งออกเป็นสองช่วง เริ่มด้วยการหารือระหว่าง ฯพณฯ นางแซรัป แอร์ซอย พร้อมด้วยผู้นำ IKMIB และรองประธาน ส.อ.ท. โดย ฯพณฯ นางแซรัป แอร์ซอย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงานประชุมเอเปคประจำปี 2565 รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ ส.อ.ท. ในการผลักดันงานดังกล่าวจนสำเร็จ ก่อนจะหารือถึงโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมทั้งผลักดันบทบาทของสภาธุรกิจไทย-ตุรกี และหอการค้าไทย-ตุรกี ในการเป็นสื่อกลางทางการค้าระหว่างสองประเทศ

สำหรับการหารือในช่วงที่สอง เป็นการหารือระหว่างผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจาก ส.อ.ท. ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และผู้แทนจาก IKMIB จำนวน 29 บริษัท ณ ห้องประชุม 1012 ส.อ.ท. โดยเน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดใหม่ของทั้งสองประเทศ