วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิด “The 30th Joint Economic Cooperation Meeting Between CIECA and FTI” โดยการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องโมเดล “BCG” หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ผ่าน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ และการรีไซเคิล

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมกล่าวเปิด ได้แก่ Dr. Pan Wen-Whe, Chairman Thailand Committee, Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA), Dr. Lee, Guann-Jyh, Deputy Director General, Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, Dr. Chuang, Suo-Hang, Representative, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไต้หวัน และได้รับเกียรติจากนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#ONEFTI
#สายงานการค้าการลงทุน
#คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยไต้หวัน