วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร พร้อมนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. และนายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท. ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์มติชน โดยมีนางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และนายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ โถงอาคารสำนักงานมติชน กรุงเทพฯ