วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เดินทางเข้าพบ H.E. Mrs. Millicent Cruz-Paredes เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศฟิลิปปินส์ และแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างสถานทูต สภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 2 ประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ถนนสุขุมวิท คาดว่าในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง