วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานและนายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นผู้แทน ส.อ.ท. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ตุ๊กตา เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติปี 2566 เด็กดี วิถีไทย” โดยได้รับเกียรติจากนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมส่งมอบความสุข โดยสมาชิก ส.อ.ท. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, บจก.เทพพัฒนากระดาษ, บจก.สตาร์ (ประเทศไทย), บมจ.สหพัฒนพิบูล, บจก.ซีพีแรม, บจก.สยามควอลิตี้อินดัสทรี้ส, บจก. มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร